คณะผู้บริหาร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติภพ โพนเงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา