ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 263) 08 มี.ค. 60
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ (อ่าน 229) 19 ธ.ค. 59
เชิญคณะครูเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 (อ่าน 227) 19 ธ.ค. 59