เว็บไซต์ของครู
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ โดย นายชาญวิทย์ บรรพสิทธิ์ (นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (อ่าน 192) 10 ก.ย. 60
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ โดย นายชาญวิทย์ บรรพสิทธิ์ (นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (อ่าน 160) 10 ก.ย. 60
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ โดย นายชาญวิทย์ บรรพสิทธิ์ (นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (อ่าน 182) 10 ก.ย. 60
การแบ่งชนิดของซอฟต์แวร์ โดย นายชาญวิทย์ บรรพสิทธิ์ (นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (อ่าน 184) 10 ก.ย. 60
ภาษา HTML คืออะไร โดย นายชาญวิทย์ บรรพสิทธิ์ (นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (อ่าน 156) 10 ก.ย. 60
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดย นายชาญวิทย์ บรรพสิทธิ์ (นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (อ่าน 252) 10 ก.ย. 60
เว็บไซต์ครูเสกสรรณ ศิลากัลย์ วิชาชุมนุมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 392) 02 ธ.ค. 58
เว็บไซต์ครูเสกสรรณ ศิลากัลย์ วิชาโปรแกรมตารางงาน (อ่าน 439) 25 พ.ย. 58